Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat onze samenleving sterker wordt als iedereen kan meedoen. Voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Met de TaalHeldenprijzen zetten we mensen in het zonnetje die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een geletterd Nederland.

Op donderdag 24 januari 2019 reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden voor de vijfde keer de TaalHeldenprijs uit aan een Taalcursist, Taalbegeleider en Bruggenbouwer. 

3 CATEGORIEËN TAALHELDEN

TaalHelden kunnen in 3 categorieën worden genomineerd. De 3 categorieën zijn:

 • Taalcursist: een (voormalig) laaggeletterde taalcursist en/of Taalambassadeur;
 • Taalbegeleider: een persoon die lees– en schrijfcursisten begeleidt;
 • Bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid en/of een samenwerkingsverband dat laaggeletterdheid effectief aanpakt.*

*Dit jaar zijn voor het eerst ook samenwerkingsverbanden genomineerd. Het betreffen samenwerkingsverbanden die mooie resultaten hebben geboekt in de aanpak van laaggeletterdheid.

Winnaars TaalHeldenprijzen 2017
Winnaars TaalHeldenprijzen 2017

NOMINATIECRITERIA TAALHELDEN

Aanvullend op deze categorie-omschrijving gelden enkele criteria waar TaalHelden aan moeten voldoen om genomineerd te worden, als ook waarop ze door een onafhankelijke jury beoordeeld worden.

CRITERIUM 1: INSPIRATIE

De TaalHeld:

 1. is een inspiratiebron voor velen;
 2. verbindt op creatieve wijze mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid;
 3. helpt het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken;
 4. denkt altijd eerst aan anderen;
 5. laat mensen in hun waarde en biedt een luisterend oor.

 

CRITERIUM 2: SUCCESSEN

De inzet van de TaalHeld levert aantoonbaar resultaat op dat:

 1. bijdraagt aan de toename van sociale inclusie van taalcursisten;
 2. helpt bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en/of het verbeteren van de samenwerking van verschillende partijen op dit gebied.

 

CRITERIUM 3: DAADKRACHT

De TaalHeld:

 1. is gedreven en daadkrachtig;
 2. werkt binnen eigen vermogen gepassioneerd aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Prinses Laurentien, oprichter Stichting Lezen & Schrijven
Prinses Laurentien, oprichter Stichting Lezen & Schrijven

AANVULLENDE CRITERIA VOOR SAMENWERKINGSVERBANDEN

Voor de aanmelding van samenwerkingsverbanden binnen de categorie Bruggenbouwer gelden deze specifieke criteria waar een samenwerking aan moet voldoen om genomineerd te worden voor de TaalHeldenprijs:

 • Het samenwerkingsverband staat in het teken van de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland;
 • Binnen het samenwerkingsverband zijn minimaal 3 partnerorganisaties betrokken, waarvan minimaal 1 partner kernpartner is van het Taalnetwerk​;
 • Er is door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld om laaggeletterden te bereiken en activeren;
 • Het programma draagt zorg voor het waarborgen van continuïteit van activiteiten en betreft aldus een duurzame samenwerking;
 • De doelgroep krijgt een vraaggestuurd, contextrijk maatwerktraject aangeboden. Dit wordt door professionals, of door vrijwilligers ondersteund door een professional, georganiseerd. 

AANVULLENDE VOORWAARDEN NOMINATIES TAALHELDENPRIJS

Onderstaande deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de TaalHeldenprijs.

 • Nominaties voor de TaalHeldenprijs zijn enkel mogelijk op voordracht - het is niet mogelijk om jezelf te nomineren;
 • Stichting Lezen & Schrijven toetst of de genomineerde TaalHelden voldoen aan de procedurele criteria;
 • Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op basis van de nominatiecriteria en bepaalt per categorie een winnaar;
 • Personen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

NB: Medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven zijn uitgesloten van deelname en mogen niet worden genomineerd