In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.  

Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen en Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.  

Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Speerpunten Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven heeft vier speerpunten:

  • Kennis verzamelen en delen over laaggeletterdheid.
  • Iedereen die niet goed kan lezen, schrijven of rekenen scholing bieden om dit alsnog te leren.
  • Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
  • Zoveel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn.
Samen voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van kinderen én ouders.
Samen voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van kinderen én ouders.
Prinses Laurentien te midden van genodigden TaalHeldenprijs 2017.
Prinses Laurentien te midden van genodigden TaalHeldenprijs 2017.

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven werd op 27 mei 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Haar persoonlijke gedrevenheid en inzet voor geletterdheid dateert van ver voor de start van de stichting. Met de oprichting van Stichting Lezen en Schrijven wilde de prinses zoveel mogelijk partijen verbinden die al actief waren, of zouden moeten zijn, op het gebied van laaggeletterdheid. Want ondanks de schrikbarend hoge aantallen laaggeletterden, werd het destijds niet als serieus maatschappelijk vraagstuk erkend. Haar oorspronkelijke missie richtte zich op zowel preventie onder kinderen als reductie onder volwassenen, hopende dat de stichting op den duur op beide terreinen overbodig zou zijn.