Algemene gegevens

Jouw gegevens

Gegevens TaalHeld

Hoogst genoten opleiding TaalHeld *

Bespreek in uw motivatie uitvoerig waarom u de TaalHeld nomineert voor de TaalHeldenprijs. Wat maakt de prestatie van deze persoon of van het samenwerkingsverband in de aanpak van laaggeletterdheid zo bijzonder? Waarom zou deze TaalHeld met de TaalHeldenprijs in het zonnetje gezet moeten worden? Bespreek hierbij in ieder geval de prestaties van de TaalHeld voor de toetsingscriteria inspiratie, successen en daadkracht voor individuele kandidaten, ofwel de richtlijnen die gelden voor de aanmelding van een samenwerkingsverband.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Stichting Lezen & Schrijven informeert relaties via de digitale nieuwsbrief over campagnes en evenementen. Zoals de Week van de Alfabetisering en de TaalHeldenprijs. De nieuwsbrief wordt ongeveer een keer per maand verstuurd. Uitschrijven is op elk gewenst moment mogelijk.

* verplichte velden